Komunikacja kluczem do zwycięstwa

Publikowanie biuletynu, newsy w intranecie czy spotkania okazyjne. Wszystkie te składniki służą kształtowaniu optymalnych zachowań w branży. Idealna łączność wewnętrzna jest bowiem kluczem do powodzenia w każdej firmie.

Sprawy łączności wewnętrznej z zasady poświęcane są dużym firmom i stowarzyszeniom. Jej zamierzeniem jest poprawa integracji zespołu, a w efekcie, skuteczności wszystkich pracowników. Ponadto wzrasta też efektywność stowarzyszenia poprzez polepszenie przepływu wiadomości. Zazwyczaj odpowiednia łączność wewnętrzna powoduje obniżenie do minimum plotek i niedopowiedzeń.
Mówiąc „public relations”, mamy na uwadze starania dla odbiorców, natomiast mówiąc „klient”, myślimy o osobach, które nabędą nasz wytwór. Nie jest to do końca prawdą, gdyż klientem organizacji (i to bardzo ważnym) jest też pracownik. Ocena, którą dzieli się on z innymi, jest najbardziej rzetelna. Prace, którymi zajmują się instytucje public relations, powinny być więc adresowane również ku niemu. Mają polegać one na prowadzeniu swoistego komunikatu z zespołem. Prowadząc go także z pracownikami, można przynieść branży dużo korzyści. Nie jest sekretem, że pracownik, który dobrze mówi o swojej agencji ma w obecnych czasach większy wpływ na jej wizerunek niż reklama, ale warto się zainteresować sektorem custom publishing.

Działania agencji public relations polegają na tworzeniu gazetek i newsletterów, ale również na tworzeniu wortalu zawodowego czy intranetu. Są to źródła, za pomocą których można opowiedzieć teamowi o tym, co się dzieje w organizacji, podziękować im za to czy ogłosić jakieś zdarzenia szczególne. Takie czynności muszą być jednak wyrównywane działalnością mniej formalną. Pracownikom powinno się zapewnić możliwość łączności ze wszystkimi pracownikami pracującymi w branży. Najlepszym projektem może być więc znalezienie okazji do dialogu, np. w kształcie regularnych spotkań poza agencją.

By komunikacja wewnętrzna przynosiła profity, istotne jest określenie stosownej ścieżki. Nie w każdej organizacji sprawdzi się ten sposób działania, co w innej. Jednak sprawdzona organizacja public relations powinna dobrać techniki skutecznej łączności do charakteru organizacji i spowodować, by zaprojektowane sposoby weszły w życie, a poza tym łatwo i prawidłowo spełniały swoje zadania.